PARK
ANLEGG
&
 SANDEFJORD

 

 

 

 

 

Iberiasneglen:

 

 

Hjemmesteder

 

Sneglene må ha et sted å oppholde seg om dagen og vinteren, som er fuktig og lunt. Sneglene legger også egg på slike steder, så hvis en fjerner eller reduserer slike plasser gjør dere det også vanskelig for sneglen og leve på deres eiendom.

Typiske hjemmesteder:      -Kompost (åpen)

                                         -Steinhauger/gjerder

                                         -"Rotehjørner" med med fri vekst av ugress.

 

 

FORSIDEN

GRØNT

SKIFER

VINTER

KONTAKT OSS

BELEGNINGSSTEIN

GRANITT

VÅRE MÅL

IBERIASNEGLE

VEDLIKEHOLD

 

Vi har i samarbeid med Maurex etterhvert fått god erfaring i fjerning av iberiasneglen. Ved å legge ut åtet tidlig på våren reduseres bestanden til et minimum. Små til mellomstore angrep holder det stort sett med en behandling i året, ved større angrep må man påberegne 2-3 behandlinger i året. Det kan legges ut åte helt frem til høsten.

Hvis dere kontakter oss kan vi hjelpe dere med forebyggende tiltak, samt med åteutlegging.

VI GARANTERER EN  BETYDELIG REDUKSJON, HVIS IKKE FÅR DERE PENGENE IGJEN.