PARK
ANLEGG
&
 SANDEFJORD

 

 

 

 

 

FORSIDEN

GRØNT

SKIFER

VINTER

KONTAKT OSS

BELEGNINGSSTEIN

GRANITT

VÅRE MÅL

IBERIASNEGLE

VEDLIKEHOLD

Granitt: 

 

Innen granittarbeider utfører vi:

- Setting av kantstein
- Legging av brostein
- Granitt stolper og pullere
- Legger flisemner i granitt
 
 

 

 

Granittkantstein

Granitt pullere

Granittkantstein og brostein i granitt

Granittkantstein

Granittkantstein

Granittkantstein

Granittkantstein