PARK
ANLEGG
&
 SANDEFJORD

 

 

 

 

 

Vedlikehold:

 

Vi kan også hjelpe til med vedlikehold av utearealer. Flere og flere har sett nytten i å sette bort vedlikholdsbiten av hagene, fellesarealene sine. Da blir det gjort på en rask og profesjonell måte med riktig utstyr. Så slipper en å bruke sin fritid på dette. For bedrifter kan det også fort være lønnsomt og sette bort det utvendige vedlikeholdet, så slipper man å ta en mann ut av sin fast jobb for å klippe plenen eller luke bed. En slipper også å handle inn dyrt utstyr, samt og vedlikeholde dette.

Vi utfører:

- Plenklipp

- Ugressfjerning i plen

- Mosefjerning

- Plenlufting

- Topdressing av plen

- Kantklipping

- Fjerning av gjengrodd kratt

- Klipping av hekker

- Løvblåsing

- Gjødsling

- Beskjæring

- Vinterklargjøring

- Vårklargjøring

- Ettersyn av eiendommer

 

FORSIDEN

GRØNT

SKIFER

VINTER

KONTAKT OSS

BELEGNINGSSTEIN

GRANITT

VÅRE MÅL

IBERIASNEGLE

VEDLIKEHOLD