Gråmix Rådhusstein, diagonallagt, med brosteinsbord og granittkantstein mot plen